บริษัท:บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ: บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 4.2 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว (Flexible Packaging) เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่างๆ ต่อมาได้มีการขยายกำลังการผลิตโดย เพิ่มสายการผลิตขวดพีอีที (PET) (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle) สำหรับบรรจุน้ำดื่ม และน้ำมันพืช และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็น 1,162 ล้านบาท ต่อมาในภายหลังบริษัทได้มีการขยายเพิ่มกิจการดังนี้่
ที่อยู่ 1:283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท ต. คลองตันเหนือ อ. วัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์:02-712-5487-88
โทรสาร:02-712-6760
อีเมลล์:sales.nipponpack@gmail.com,blowmold.nipponpack@gmail.com