บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
 สาขา บางปะกง
55/5 หมู่ 2 ถนน พิมพา-แสนภูดาษ (ตรงข้ามกับวัดพิมพาวาส)
ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร 038-571900-04 แฟกซ์ 038-571900-01