ที่อยู่: หมู่ที่ 4 48 ตำบล อุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210