บริษัท คิง ลามิเนท จำกัด
30/10 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0-3440-6596 โทรสาร : 0-3440-6597
Email : kinglaminate@hotmail.com, salesadmin@kinglaminate.co.th


JOE : Laminate rainbow4.0 Mod.100 Uteco EUR 268,900.00