บริษัท ไทยศิลป์ลาเบลแพค จำกัด
79/82-84 หมู่ 19 ซอย ธนสิทธิ์ แยกรัตนโชค 12 ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
  ตอนนี้ยังใช้ปกติไม่มีปัญหา