92, ตำบล หนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย เพชรบุรี 76140

https://www.primepackaging.co.th/

ติดต่อคุณชัยยงค์