30/63 ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
ติดต่อคุณปิ่น 081 755 9114 , 02 402 2187

ทำซอง ทำฝา แต่ส่งเป็นม้วน ไม่มีเครื่องไดคัท