งานเลี้ยงรุ่น1820ทุกสถาบัน ที่กทม.วันเสาร์ที่27 เมษา62 เวลา17.00น ร้านอาหารบางบัว(ตรงข้ามราบ11บางเขน)ธีมเสื้อขาวกางเกงยีนส์ เครื่องดื่มเหล้าไวน์ อาหารพร้อมแจกผ้าพันคอหน้างาน

รายชื่อเพื่อนที่แสดงความจำนงจะมาร่วมแล้ว มีดังนี้

1.กบ 2.มุ้ย3.นิคม4.วินัย5.วิโรจน6.สานนท7.สาโรจ8.กร9.แอ็ดโภชนา10.พรโรจน์11สมนึก12จิ้ด13มิ้ง14ศรีรัตน15ป้อมชยา16ป้อมอรัญ
17น้อย18แตน19ปุ๊20เสรี21ริ22อิ้ดอรนาถ23จุฑา24จรรยา25อ้วน26เล็กสุกัญญา27นิภา28สุดจิต 29สุลีลา 30 นุชรี31เล๋กบำเพ็ญ32หนิง
33 จิ้มวิไล34หวาด35วดี36ไพเราะ37 ขวัญใจ38 สันทัด39 ลิขิต40พิศหาดใหญ41อ้อนชาลินี42 จุ๊บ43ณรงศักดิ์44กอบกาญ45รัตนา
46นารี47สิริวิช48จิรชาติ49จิ้มอุษา50สิงห์51อ้อยสวรส52อ้อยจันทรพิม53 ทัศนียนาถ54 นุ้ย55 ธนิฐย์56 เอียด57ถั่ว58พัฒนาABAC
59 ทิพย์60จินตนาจันทรเทพ61สุทธิ62แดงสมพร63แว้อนัญญา64เกษรินทร์65เคียง66จรูญการช่าง67ใหญ่ม.บูรพา68เชาว์ลิต69ณัฐชยา
70แมวอำนวย71เขียวปัณณภร72สุพิศทองบุญ 73อำนวย74พงษ์ 75.แมว มนต์ชัย76จรัส77เก๋เกษร78อรุณ79 อู๊ด80 สุทธิศักดิ์(ก้วง)
81 กิติยา83.อารี84ฟาฏิน85จริยา86 จำลอง