บริษัท พลปิยะ อยุธยา จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายขายรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบธุรกิจศูนย์บริการ-อะไหล่ และศูนย์ซ่อมตัวถัง-สี

รับสมุห์บัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
- งานประจำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- รักในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีวินัยในตัวเอง
- มีความรับผิดชอบสูง
- เข้ากับคนง่าย

ท่านใดสนใจร่วมงานกับบริษัท กรุณาติดต่อ
คุณ วิเชียร โทร 081-7322992
035-880777-81 ต่อ 334