เสียงตามสาย ประกาศฟังไม่รู้เรื่อง แก้ไขยังไงดี ใครมีข้อเสนอดีๆ ช่วยแนะนำหน่อย