พัทยาน้อย เขื่อนสิรินธร อุบล

ตั้งอยู่ถนนสาย พิบูล - ช่องเม็ก มีแพนั่งกิน แพล่อง สวนน้ำ บริการท่าน