อิๆ ติดกินเม็ดบัวอบกรอบ ค่ะ ก็เลยอยากตั้งชมรมคนชอบกิน เม็ดบัวอบกรอบ ฟีเกอ ขนมทานเล่นที่กําลังเป็นกระแสฮิต
เข้า 7-Eleven ทุกวัน ต้องติดไม้ติดมือสัก 1ซอง 55555
อร่อยมาก เพลินๆ