\


สตูดิโอภาคนี้ยังคงเป็น Bones เช่นเดิม

ผู้กำกับเปลี่ยนเป็น Takayanagi Shigehito

กำหนดฉายซีตุลา