เนื่องจาก เว็บนายท่านกำลังเคลียปัญหาเรื่อง LC อยู่ ขอเชิญมาสำรองที่นั่งพลางๆกันได้