กรุณาใช้ถ้อยคำที่สภาพในการสนทนา ด้วยความเคารพ เป็นอย่างสูง ขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือ