นัดแข่ง Season 1 รอบที่ 2#รอบ8ทีม: ทีม 1 snoL Of steed ทีม2Shot1K [BY] SyndiCate`s 
ทีม  snoL Of steed vs ทีม Shot1K [BY] SyndiCate`s 
เวลา 19.00 น. (ไม่เกิน 20.00 น.)
แข่งขันที่ Server.128 ห้อง1 รหัส1234
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0922939984 ชื่อผู้ติดต่อ ออ็ด