ทีม snoL Of steed vs ทีม Crazy[A]-Bout
เวลา 19.00 น. (ไม่เกิน 20.00 น.)
แข่งขันที่ Server 128 ห้อง snoL Of steed vs Crazy[A]-Bout รหัส (ไม่ล็อก)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 092-293-9984 ชื่อผู้ติดต่อ อ็อด BY.ตัวเเทนหัวหน้าทีมเข้าเว้ปไม่ได้