ร่วมต่อต้านมารทำลายพวกขายชาติ 
ที่บังอาจจาบจ้วงลวงความเห็น 
กล่าวดูหมิ่นราชวงศ์อย่างชัดเจน 
อย่าทำเป็นอยู่เฉยเลยพวกเรา