สวัสดีครับทุกคน


อย่าเพิ่งตกใจ กิลเราไม่เน้นไปวอร์ แต่ก็สามารถไปได้นะครับ

กิล 1 2 3 ตอนนี้ มีสกิล Approval ที่สามารถเข้าตีหินกิลได้ และทั้งสามกิลเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน สมาชิกทั้งสามกิลสาขานี้ จึงสามารถไปร่วมกันในกิลวอร์ได้นะครับ

กิล 1 UndeadSanctuary [ViceMaster = Kurogane]
กิล 2 UndeadSanctuary{Angelica} [ViceMaster = JayJayNa]
กิล 3 UndeadSanctuary{Basilica} [ViceMaster = Akru]

ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่าน ที่ช่วยเก็บ EXP ให้กับกิล จนสามารถอัพสกิลได้ และขยายกิลได้นะครับ

อย่างไรก็ดี การไปร่วมกิลวอร์ ควรระมัดระวัง เลี่ยงการทะเลาะ เข้าใจผิด ใช้คำพูดที่สุภาพกับผู้อื่นนะครับ และอย่าลืม รักษากฎกติกาของกิลเราครับ

เล่นเกมให้สนุกนะครับ ^^
/พี่เด้ด.