มีนักวิจัยต่างประเทศได้ทำการทดลองกับอาสาสมัคร เกี่ยวกับภาวะการรักษาสมดุลของร่างกาย โดยการให้ยืนกระต่ายขาเดียวเพื่อดูสุขภาพของเส้นเลือดในสมอง

       + + กลุ่มคนที่ไม่สามารถยืนกระต่ายขาเดียวได้นาน 20 วินาที เสี่ยงต่ออาการเส้นเลือดในสมองแตก + + 

      แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาสาสมัครเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเส้นเลือดในสมอง และสูงวัย และเป็นโรคความดันอยู่แล้ว ใครที่ทดลองตามแล้วรักษาสมดุลของร่างกายได้ไม่นาน ก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลไป เพียงแค่เพิ่มการดูแลสุขภาพให้มากขึ้น ลดความเสี่ยงของอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะคะ

เครดิต Line | Health