ในหลวง ดูแล้ว น้ำตาไหลไม่รู้ตัว


Youtube | kheethasill
ในหลวง ดูแล้ว น้ำตาไหลไม่รู้ตัว

ทรงเหนื่อยมามากแล้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน