มีใครอยากลอง Hello World ด้วยภาษา lota Malbolge หรือ The Lambda Tessaract  บ้าง!