แร่ธาตุที่สำคัญกับร่างกายคนเราชนิดหนึ่งคือ "ธาตุเหล็ก" มีความจำเป็นกับคนทุกวัย โดยเฉพาะวัยที่มีการเจริญเติบโตสูง 

      ธาตุเหล็กจึงมีความสำคัญต่อไขกระดูกในการสร้างเม็ดเลือดแดง เป็นแร่ธาตุที่เป็นตัวนำออกซิเจนจากปอดไปสู่เซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย ธาตุเหล็กยังมีช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจและความจำ ช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆ รวมทั้งเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ต่างๆในการนำพลังงานต่างๆไปใช้ 

      ร่างกายต้องการธาตุเหล็กในปริมาณไม่มากในแต่ละวัน แต่ก็ควรจำเป็นต้องได้รับ หากขาดธาตุเหล็กจะส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันและเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้ เกิดภาวะซีดหรือโรคโลหิตจาง ไม่มีแรง เหนื่อยง่าย สมองเฉื่อยชา ผิวพรรณดูไม่สดใส

      เราสามารถรับประทานธาตุเหล็กได้จาก ปลา ตับ ไข่ ผักกูด ถั่วฝักยาว เห็ดฟาง พริกหวาน ใบแมงลัก ใบกระเพรา ยอดอ่อนกระถิน

       เรื่องน่ารู้ของธาตุเหล็ก 

       - ธาตุเหล็กที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายนั้น มักจะถูกดูดซึมเข้ากระเลือดได้เพียงแค่ 8% เท่านั้น

       - เพศหญิงจะมีความต้องการธาตุเหล็กมากกว่าเพศชาย เนื่องจากมีการสูญเสียเลือดขณะมีประจำเดือน

       - อาหารที่มีใยอาหารมาก จะมีปริมาณเหล็กที่ถูกดูดซึมได้น้อยกว่าอาหารที่มีใยอาหารน้อย

       - ไม่ควรทำให้เนื้อหรือผักเป็นชิ้นเล็กแล้วนำไปล้างน้ำ จะทำให้เสียธาตุเหล็ก

       - ไม่ควรรับประทานพร้อมกับนม เพราะแคลเซียมในนมจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลง

       - ผู้ที่กำลังเป็นโรคติดเชื้อ ไม่ควรรับประทานธาตุเหล็กเสริม เพราะจะช่วยเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียได้

       - ผู้ที่ดื่มกาแฟหรือชาเป็นประจำ อาจไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็ก

เครดิต Line | Health