เขาชื่อ...จ๊อด เย็นเจี๊ยบ เย็นเป็นน้ำแข็ง

Youtube | แชมเปญ เอ็กซ์