อะชาชอยกะดิ๊ดิ้***ะดิ่ ยะมะดิ๊ดั่นดิ่นดั่นดี๊น "ดันดง"
วาดะบิดาดาอะดิ๊อะดิ่ อะดาดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊เดดันดง..
ยะมาดิ๊งดั่นเดดั่นเดอะดง บะดะบาดิ๊งดั่นเดดั่นเดอะดง
บะดะบาดิ๊งดั่นเดดั้นดิ๊งดั้นเดดิ๊งอะดิ๊งอะดิ๊งดิ๊งดิ๊งดิ๊ง.. 

นี่ชื่อเพลงอะไรครับ ใครรู้ช่วยบอกทีครับ

ที่มา : สมาชิกหมายเลข 794048 

Youtube | Loituma - Ievan Polkka