เว็บ Life of Pix จะออกแนวสถานที่ และธรรมชาติ เกี่ยวกับดำเนินชีวิตของผู้คน ใช้ฟรี เหมือนเดิม และที่สำคัญ เขามีวิดีโอฟรี ให้ไช้ด้วยนะ แต่ต้องลองอ่านเงื่อนไขเขาดูครับ
เว็บ Life of Pix

เว็บไซต์ http://www.lifeofpix.com/

เครดิตข้อมูลจากเว็บไซต์ finlawtech.com