ในปัจจุบัน เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าธุรกิจโชห่วยของไทย หลงเหลือให้เห็นอยู่ไม่มากเท่าไหร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern Trade แต่ก็ใช่ว่าการเข้ามาของ Modern Trade จะทำให้ร้านค้าปลีกแบบไทยอย่างร้านโชห่วยล้มหายตายจากไป ยังมีโชห่วยไทยอีกหลายราย ที่ยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เทพธัญญะ ซูเปอร์สโตร์ ห้างดังแห่งเมืองนครสวรรค์ 

เครดิตรูปจากเว็บไซต์ : kasikornbank.com

     กลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกของเทพธัญญะ ที่ได้รับการบอกเล่าโดยคุณเกียรติพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท เทพธัญญะ (นครสวรรค์) จำกัด ผู้ได้รับการส่งต่อกิจการมาจากรุ่นพ่อแม่ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ถ้าไม่ปรับตัวให้ทันสมัยจะแข่งขันกับโมเดิร์นเทรดไม่ได้ โดยเทพธัญญะมีวิธีการปรับตัวที่ทุกธุรกิจไม่เฉพาะโชห่วย ก็สามารถนำไปใช้เพื่อแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้ ดังนี้

1. มีความรักในงานที่ทำ โดยเฉพาะธุรกิจครอบครัว ทายาทต้องถามใจตัวเองว่าพร้อมรับกิจการต่อไหม เพราะถ้าไม่มีความรักในธุรกิจที่ทำ การพัฒนาธุรกิจต่อไปจะเป็นไปได้ยาก

2. ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน เพราะบุคลากรคือ ตัวขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร ถ้าพนักงานรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กรจะมีส่วนช่วยให้องค์กรเข้มแข็งขึ้น

3. มองลูกค้าเสมือนญาติ มองว่า ลูกค้าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เพราะจะทำให้เจ้าของธุรกิจเลือกสรรแต่สิ่งดีๆ ให้กับลูกค้า ให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้มาซื้อสินค้าของเรา

4. นำระบบเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดการสินค้าและการเงิน ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สินค้าตัวไหนขายดี ตัวไหนทำกำไรได้ และทำให้รู้กำไรขาดทุนที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์กับธุรกิจอย่างมาก 

5. เตรียมแผนรองรับการเติบโตของธุรกิจ ต้องมีการวางแผนว่า ธุรกิจจะดำเนินไปในทิศทางใด อย่างเช่นเทพธัญญะที่วางแผนไว้ว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเปิดร้านในต่างอำเภอ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจรู้ว่าต้องกำหนดกลยุทธ์อย่างไร

     ธุรกิจโชห่วย อาจมองว่าเป็นธุรกิจเก่าแก่โบราณไม่มีความทันสมัย แต่โชห่วยนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจ
ดั้งเดิมที่มีกลิ่นอายความเป็นไทย ที่ควรส่งเสริมให้อยู่กับสังคมไทย เพราะนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ของไทยช่วยให้เงินหมุนเวียนในประเทศแล้ว  ยังเป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจผู้ประกอบการ SME ไทยอีกทางหนึ่งด้วย


"ค้าปลีกอย่างไรให้รุ่ง" SME Webinar สัมมนาออนไลน์

เครดิตจากเว็บไซต์ : kasikornbank.com