Forex เป็นตลาดที่มีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ
หมวดหมู่ : ธนาคาร-การเงิน
ลูกบ้าน 13 คน

ห้อง :

140x140
ทดสอบ
View 335 | Reply 2 | Like 0
(335)
(2)
(0)
140x140
myfxbook คืออะไร
View 360 | Reply 0 | Like 0
(360)
(0)
(0)
140x140
Gain คืออะไร
View 385 | Reply 0 | Like 0
(385)
(0)
(0)
140x140
ข่าว non farm
View 375 | Reply 0 | Like 0
(375)
(0)
(0)
Top