Forex เป็นตลาดที่มีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ
หมวดหมู่ : ธนาคาร-การเงิน
ลูกบ้าน 13 คน

ห้อง :

140x140
ทดสอบ
View 563 | Reply 2 | Like 0
(563)
(2)
(0)
140x140
myfxbook คืออะไร
View 584 | Reply 0 | Like 0
(584)
(0)
(0)
140x140
Gain คืออะไร
View 604 | Reply 0 | Like 0
(604)
(0)
(0)
140x140
ข่าว non farm
View 580 | Reply 0 | Like 0
(580)
(0)
(0)
Top